Men Bánh mì

 

Tại Lesaffre, chúng tôi không sản xuất men, chúng tôi nuôi cấy men. Men giữ vai trò thiết yếu trong quá trình làm bánh, nó điều tiết hoạt động lên men và tạo mùi thơm cho bánh mì. Kết hợp đúng loại men với nhu cầu sản xuất sẽ giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong sản phẩm của mình.

Men khô

Liên hệ chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể tùy chỉnh các sản phẩm của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của bạn.