Men

Phụ gia

Saf-Việt

Saf-Việt, công ty con của tập đoàn Lesaffre, chuyên cung cấp men và nguyên liệu làm bánh chất lượng cao. Được thành lập năm 1999, Saf-Việt là một phần hợp tác của Tập đoàn Lesaffre với Cát Tường. Sau đó, sự hợp tác đã được mở rộng với hai văn phòng kinh doanh, một Trung tâm Bánh™ và một cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Nhãn hiệu của Lesaffre

Tin mới nhất

Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện

Mọi việc lớn đều bắt đầu từ những khởi đầu nhỏ. Chúng tôi rất muốn có cơ hội tìm hiểu thêm về bạn và doanh nghiệp của bạn cũng như chia sẻ một chút về chúng tôi.